среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plot z plastyku na plot i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Projekotwanie balustrady plastikowe na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Sztachetki z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z Winylu na plot i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu oraz planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania sztachetki PVC na plot i furtkę ze sztachet potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy planowane ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy proponowane plotki PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий